104 kalem tıbbi sarf malzemesi satın alınacaktır

Kırsal kalkınma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
1-İdareye ilişkin bilgiler

Adı : Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
Adresi : Yukarı Bahçelievler, Mareşal Fevzi Çakmak Cd. No:45 06490 Çankaya/Ankara
Telefon ve faks numarası : 0312 2466865 / 0 312 2127711
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://satinalma.baskent.edu.tr
2-İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Miktarlarda 104 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İşi
b) Teslim yeri ve tarihi : Malzemelerin teslimatına ait bilgiler idari şartnamede belirtilmiştir.

3- İhaleye ilişkin bilgiler
a) İhale Kayıt Numarası : 2020/934.01.15
b) İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Sunulacağı Yer : Başkent Ünv. Ankara Hastanesi İdari ve Mali İşler Toplantı Salonu 1.Cadde 77/3 Bahçelievler/Ankara
c) İhalenin Tarihi ve Saati : 26/06/2020 – 14:00

4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile . mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ve diğer hususlar idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir.
İhale dokümanı 1.d bendinde belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur ve 150 TL (Yüzelli Türk Lirası) karşılığında Denizbank Başkent Kurumsal IBAN: TR17 0013 4000 0007 9691 0000 04 hesap numarasına satış bedeli yatırılabilir. İhale konusu ve numarası dekont üzerine belirtilmesi zorunludur.

5. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Başkent Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü

6. İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç) oranında teklifle birlikte ‘GEÇİCİ TEMİNAT’ vereceklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!