Elektrik arkına dayanıklı elektrikçi iş kıyafeti satın alınacaktır

İHALE İLANI
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İş Sahibi İdarenin İletişim Bilgileri:

İletişim Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA

İhale Yetkilisi İletişim Bilgileri: Mehmet Can Karadeniz (Satınalma ve Sözleşmeler Yönetmeni) Tel: 0224 600 30 12, Faks: 0224 600 00 13, E-posta: satinalma@uedas.com.tr

İletişim KEP Adresi: uedas.satinalma@hs03.kep.tr

İhaleye İlişkin Bilgiler:

İhale Kayıt No: UEDAŞ 20-049

İhale Konusu İş: Elektrik Arkına Dayanıklı Elektrikçi İş Kıyafeti Alımı

Alım Miktarı:

Malzeme Tanımı

Birim

Miktar

ISI VE ALEVE DAYANIKLI İŞ ELB. ( PANTOLON )

Adet

780

ISI VE ALEVE DAYANIKLI İŞ ELB. (KIŞLIK MONT)

Adet

50

ISI VE ALEVE DAYANIKLI İŞ ELB. (KAZAK)

Adet

300

ISI VE ALEVE DAYANIKLI İŞ ELB. (YELEK)

Adet

300

ISI VE ALEVE DAYANIKLI İŞ ELB.( POLAR HIRKA)

Adet

400

ISI VE ALEVE DAYANIKLI İŞ ELB.( T-SHİRT)

Adet

780

İşin Süresi: İhalede belirlenir. (Kışlık kıyafetler en geç Ekim 2020 sonuna kadar teslim edilecektir.)

İhale Tarih-Saati: 13.08.2020 Saat 14.00

Teklif Teslim Nihai Tarih-Saati: 13.08.2020 Saat 13.30

İhale Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA

İhaleye Katılım İçin Şartlar ve Yeterlik Kriterleri:

İhaleye katılım için İhale Dokümanının imza karşılığı elden teslimi ya da KEP üzerinden talep edilmesi zorunludur.

İhaleye katılmak için İsteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunludur.

Kamu İhalelerinden yasaklı olan firmalar ihaleye katılamazlar.

Yabancı istekliler ihaleye katılabilirler

İş Ortaklıkları ihaleye katılamazlar.

Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar.

İhaleye katılım için toplam teklif tutarının en az %5 ‘i oranında Geçici Teminat verilecektir.

İhaleyi kazanan katılımcı ile ihale dokümanında belirtilen şartlarda sözleşme imzalanacak olup sözleşme imzalanırken sözleşme bedelinin %10 ‘u oranında Kesin Teminat alınacaktır. İhaleye teklif veren istekli sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

İstekli kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından aldığı tescil belgesini sunacaktır.

Sözleşme kapsamında altyüklenici çalıştırılması ile ilgili sözleşme hükümleri geçerlidir.

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla veya son iki yıla ait (Son iki yıla ait değerlerin aritmetik ortalaması dikkate alınacaktır.) toplam teklif tutarının en az %90 ‘ı oranında İş hacmini gösteren belge sunulacaktır.

Teklif edilen ürünler minimum Teknik Şartname kriterlerini sağlayacaktır. İstekli teklifinde istenen şartları karşıladığını Teknik Şartname cevabını ileterek taahhüt edecek ve Teknik Şartnamede istenen teknik yeterlilik belgelerini sunacaktır. Gerek görülmesi durumunda numune incelemesi yapılacaktır.

Benzer işlere ait, ilk ilan tarihinden itibaren son 5 (Beş) yıl içerisinde bitirilmiş tek sözleşmeye ait olmak üzere toplam teklif tutarının en az %90 ‘ı oranında İş Deneyim Belgesi sunulacaktır.

Benzer İşler: İş Güvenliği Kıyafeti Satışı

İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Dokümanının Temini:

İhale dokümanı ilan tarihinden itibaren ihale adresinde incelenebilir ve 11.08.2020 günü saat 15.00 ‘e kadar UEDAŞ Satın Alma Direktörlüğünden elden teslim alınabilir veya isteklinin talebi halinde dijital kopyası isteklinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine tebliğ edilmek şartıyla elektronik posta adresine gönderilebilir.

Tekliflerin Kapsamı ve Veriliş Biçimi:

Tekliflerin hazırlanması ve veriliş biçimi ve ihale ile ilgili diğer bilgiler İhale İdari Şartnamesinde belirtilmiştir.

İhale ilanına ayrıca www.uedas.com.tr ana sayfasında ihale ilanları alanından ulaşılabilir ve gerektiğinde ihale ile ilgili yukarıda belirtilen ihale yetkilisinden bilgi alınabilir.

İlanen Duyurulur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!