Yapım ihaleleri teknik Mühendislik danışmanlık hizmetlerimiz

YAPIM İŞLERİ   TEKNİK DESTEK 

Hizmet Konularımız

 • ·Fiyat farkı hesaplamak.
 • ·Yaklaşık maliyet çıkarmak.
 • ·Birim fiyat analizi yapmak.
 • ·Özel Birim fiyat oluşturmak.
 • ·Süre uzanımlarını hesaplamak
 • ·Geçici ve kesin kabul yapmak.
 • ·Yeni birim fiyat tespiti yapmak
 • ·İşe ait özel teknik şartname hazırlamak.
 • ·Yapım işine ait ihale dosyasını hazırlamak.
 • ·İhalede Aşırı düşük savunması hazırlamak.
 • ·İş programı yapmak – Revize iş programı hazırlamak.
 • ·Yer teslimi yapmak ve eksiklikleri idareye bildirmek.
 • ·Mukayeseli keşif hazırlayarak iş artışlarını hesaplamak.
 • ·Metraj, yeşil defter dahil Birim fiyat esaslı Hakediş yapmak
 • ·İşin projesinin hazırlanması.
 • ·İdarelerin yüklenicilere yazmış olduğu her türlü yazı cevabı
 • ·Kesin hesap yapmak
 • Taşeron sözleşmesi hazırlamak
 • Hakediş Hazırlama Hizmetleri( götürü bedel, birim fiyatlı, tenzilatlı sözleşmeler ve aynı zamanda taşeron hakedişi )

.Yapım işleri teknik Mühendislik danışmanlık hizmetlerimiz 1

MBS İhale Danışmanlık Firması olarak,İhale ve sözleşme süreci ihtiyacı ortaya çıkmasından itibaren başlayıp, mal – hizmet ile yapım işinin teslimine kadarki süreçlerde, idarelerin yapmış oldukları değerlendirmelere karşı, Firmaların Hak aramalarında Anlık Bilgi Desteği ve Çözüm önerileri ile İhale İtirazları – Adli ve İdari Yargı süreçlerinde Hizmet vermektedir.

İHALE HUKUK SÜRECİ
İhale Dosyasında bulunan (idari ve Teknik Şartname ) hatalara karşı “Zeyilname Başvurusu
İhale komisyonlarınca Alınan Kesinleşen İhale kararlarındaki  Hatalara Karşı “İdareye İtiraz süreci
Kamu İhale Kuruluna “İtirazen şikayet Başvurusu
Kamu İhale Kurulunun Hatalı kararlarına karşı “Yürütmeyi Durdurma” Mahkeme  başvurusu
İhale İptalinin İptalleri” ne ait Başvuru ve Yargı süreçleri
Temyiz  Başvurusu
YILLIK DANIŞMANLIK HİZMETİ
Sözleşme süresi içerisinde, Ayda 1 (bir)  defa iki gün süreli (Cumartesi-Pazar) Firmanızın talep edeceği zamanlarda şirket merkezinizde
4734 sayılı kamu ihale kanunu -Mevzuat değişikliklerinin takibi ve Firmanızın bilgilendirilmesi
Faaliyet konularınıza ait  Emsal Yargı kararlarını sunmak
Katılmaya karar verilen ihalelere ait Firmamızca mevzuata uygunluk incelemesi ve Kamu İhale Mevzuatı bilgi desteği
Kamu İhaleleri ile ilgili talep edilecek konularda hizmet içi eğitim verilmesi
İdarelerin yapmış olduğu ihalelerdeki hataları, Firmanıza Bildirilmesi
TEK BİR İHALE DOSYASINA AİT DANIŞMANLIK HİZMETİ
İhale Dosyasındaki 4734 sayılı kamu ihale kanunu -Mevzuatlara ve olabilecek kanun değişikliklerinin şartnamelerde uygulanıp uygulanmadığının tetkik edilmesi ve Firmanızın bilgilendirilmesi
Katılmaya karar verilen ihalelere ait Firmamızca mevzuata uygunluk incelemesi ve Kamu İhale Mevzuatı bilgi desteği
İhale şartnamesine ait idarece yapılan hatalara ait  Emsal Yargı kararlarını sunmak
İHALE  DOSYA BAŞI İNCELENMESİ HİZMETİ
İlanda olan bir ihale dosyasında yapılan inceleme sonucu tespit edilen hususlara ilişkin mevzuata uygunluk inceleme RAPOR sunulması
YASAL DAYANAK 
  Danışmanlık konusu,  4734   sayılı   Kamu   İhale   Kanunun  Tanımlar  başlıklı  4’üncü  maddesinde   Hizmet tanımı içerisinde ifade edilmiştir.

Yazarlar