14 adet iş yeri Yenimahalle Belediyesi tarafından ihaleyle kiraya verilecektir

Yenimahalle Belediyesi

T.C.
ANKARA
YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1) İlçemiz sınırları içerisinde, aşağıda adresi, kira süresi, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale tarihi ve saati belirtilen iş yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü Arttırma” ile kiraya verilecektir.

2) İhale 18.06.2020 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3) Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden aşağıdaki listede belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir.

4) İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç gibi vb giderler) kiracıya ait olacaktır.
5-İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır:
5-1- İhaleye girmek isteyen;
a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları,
e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; (ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
Kamu Tüzel kişilerinin ise bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
İsteklinin :
5-2) Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, şartname, geçici teminat makbuzu,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
5-3) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
-Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul kiralanması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
5-4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden)
gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen şartlara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.
5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).
5-6) Aşağıdaki listede belirtilen miktarda geçici teminat vermesi.
5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
5-8) İhaleye girecek kişilerin yer görme belgesini ibraz etmek zorundadır.

S.NO ADRES CİNSİ MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ ŞARTNAME BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Kardelen Mahallesi 2164. Cadde ile 2154. Sokak kesişiminde Avukat Özdemir Özok Parkı içerisinde bulunan büfe Büfe 72.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 2.160,00-TL 18.06.2020 14:00
2 Kent Koop. Mahallesi 14935 nolu ada ile 14721 nolu ada arası, 1611. Cadde ile 1587. Cadde kesişimde bulunan 9 Eylül Parkı içerisinde bulunan büfe Büfe 72.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 2.160,00-TL 18.06.2020 14:05
3 Turgut Özal Mahallesi 42793 ada 2 parsel ile 42791 ada 1 parsel arası 2211. Sokak üzerindeki Aşık Veysel Parkı içerisinde bulunan büfe Büfe 72.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 2.160,00-TL 18.06.2020 14:10
4 Yeşilevler Mahallesi 42687 ada 2 parselde bulunan Karşıyaka Semt Pazar Yeri ve Sosyal Tesisinin C Blokta ±0.00 kotunda bulunan yaklaşık 83,2 m²’ den ibaret 14 nolu depo natamam olarak Depo 10.800,00-TL 3 YIL 1.000,00-TL 324,00-TL 18.06.2020 14:15
5 Yeşilevler Mahallesi 42687 ada 2 parselde bulunan Karşıyaka Semt Pazar Yeri ve Sosyal Tesisinin B Blokta zemin katta bulunan yaklaşık 36,5 m²’ den ibaret 26 nolu dükkan natamam olarak
Dükkan 16.200,00-TL 3 YIL 1.000,00-TL 486,00-TL 18.06.2020 14:20
6 Yeşilevler Mahallesi 42687 ada 2 parselde bulunan Karşıyaka Semt Pazar Yeri ve Sosyal Tesisinin B Blokta zemin katta bulunan yaklaşık 36,8 m²’ den ibaret 28 nolu dükkan natamam olarak Dükkan 9.000,00-TL 3 YIL 1.000,00-TL 270,00-TL 18.06.2020 14:25
7 Demetevler Semt Halinde bulunan D-2 ve D-3 nolu dükkanların birleştirilerek tek dükkan halinde Dükkan 18.720,00-TL 3 YIL 1.000,00-TL 561,60-TL 18.06.2020 14:30
8 İvedik Mahallesi 42361 ada 2 parselin doğusu, İvedik Caddesi No:455 adresinde bulunan Kafeterya (Lokanta) Kafeterya (Lokanta) 14.400,00-TL 3 YIL 1.000,00-TL 432,00-TL 18.06.2020 14:35
9 Kardelen Mahalesi 43233 nolu ada ile 43250 nolu ada arasında bulunan Kenan Gürbüz Parkı içerisinde bulunan kafeterya Kafeterya 198.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 5.940,00-TL 18.06.2020 14:40
10 Ergenekon Mahallesi 61337 ada 21 parselde bulunan Şentepe Rekreasyon Alanının (Tepe Kule) içerisindeki D Blokta yer alan 14 nolu bağımsız bölüm Bağımsız Bölüm 6.840,00-TL 3 YIL 1.000,00-TL 205,20-TL 18.06.2020 14:45
11 Yenibatı Mahallesi Batıkent Hastanesi karşısı 2367. Sokak üzerinde bulunan büfe Büfe 133.200,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 3.996,00-TL 18.06.2020 14:50
12 Kent-Koop Mahallesi 14707 ada önü Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan Büfe Yeri Büfe 76.500,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 2.295,00-TL 18.06.2020 14:55
13 İlkyerleşim Mahallesi 43138 nolu ada ile 43139 nolu ada arası 1237. Cadde ile 1938. Sokak kesişimindeki Park Alanı içerisinde bulunan Büfe Büfe 72.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 2.160,00-TL 18.06.2020 15:00
14 Kent Koop. Mahallesi İmarın 61004 ada 2 parselinde yer alan Batıkent Kültür Merkezi’nin (Batıkent Meydan AVM) 2. Katında bulunan 76 nolu nikah salonu Nikah salonu 1.824.000,00-TL 10 YIL 5.000,00-TL 54.720,00-TL 18.06.2020 15:05
İLAN OLUNUR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!