Yıldırım Belediyesine ait dört adet çayhane kiraya verecektir

MUHTELİF YERLER KİRAYA VERİLECEKTİR
BURSA YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen işler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

1- Yunusemre Mahalle 2. Kehribar Sokak üzerinde bulunan çay ocağının 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi,

Tahmini bedeli Aylık 450,00 TL (KDV Hariç)
Geçici teminatı 5.400,00 TL
İhale tarih ve saati 21.07.2020 Salı günü saat 14:00

2- Ertuğrulgazi Mahalle Emek Cadde No:18 de bulunan çay bahçesinin 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi,

Tahmini bedeli Aylık 1.500,00 TL (KDV Hariç)
Geçici teminatı 18.000,00 TL
İhale tarih ve saati 21.07.2020 Salı günü saat 14:15

3- Duaçınar Mahalle 1. Sular Sokak No:4/A da bulunan çay ocağının 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi,

Tahmini bedeli Aylık 450,00 TL (KDV Hariç)
Geçici teminatı 5.400,00 TL
İhale tarih ve saati 21.07.2020 Salı günü saat 14:30

4- Şükraniye Mahalle Ahmet Taner Kışlalı Meydanı No:1 de bulunan büfenin 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi,

Tahmini bedeli Aylık 2.050,00 TL (KDV Hariç)
Geçici teminatı 24.600,00 TL
İhale tarih ve saati 21.07.2020 Salı saat 14:45

İhaleler, Belediyemiz Encümeninde yapılacaktır.
Şartnameler, Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

İhaleye katılabilmek için;

-Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

-Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname,

-Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

-Gerçek yada tüzel kişiler için, ihale konusu faaliyete ilişkin oda kayıt belgesi ve odaya borcunun olmadığına dair belge,

-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Derneklerde karar defteri),

-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat (Bankadan getirilecek ise mektup örneği İdareden alınacak),

-Yıldırım Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

-İhaleye katılımda yasaklı olmadığına dair belge,

-İhaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını alması zorunludur. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL karşılığı Yıldırım Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi adresinden satın alınabilir.

Not: 6 aylık kira bedeli (KDV Dahil) sözleşme imzalanmadan önce peşin tahsil edilecektir.

Yukarıda istenilen belgeler, Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!